Nu op Puur NL

Disclaimer

Definities:
Eigenaar: eigenaar van deze website; Puur NL en gelieerde partijen, waaronder Regionale Radio Groep als programmaproducent van Puur NL.
Gebruiker: u als bezoeker van de website
Content: alle inhoud die binnen deze website aanwezig is

 1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers van de website van Puur NL. Met het bezoeken van deze pagina stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.
   
 2. Ondanks dat eigenaar de grootst mogelijke zorg betracht aangaande de content van deze website aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden binnen de content of gevolgen daarvan.
   
 3. Deelnemers aan promotionele acties rondom Puur NL of Puurnl.fm verklaren zich akkoord met de algemene actievoorwaarden.
   
 4. De eigenaar is in geen geval verantwoordelijk voor de content op websites die middels weblinks of een andere manier aan deze website zijn verbonden.
   
 5. Content mag niet gebruikt worden door gebruikers of derden zonder schriftelijke toestemming. Gebruik van deze content of delen daarvan zonder toestemming maakt inbreuk op intellectuele rechten. Aanvragen voor schriftelijke toestemming voor gebruik van content kan gericht worden aan:

Regionale Radio Groep
t.a.v. Puur NL
Postbus 8
5201 AA Den Bosch

advertentie


advertentie